Sertifikati

poslovna politika

 

Za proizvodnju naših proizvoda koristimo zdravstveno ispravnu vodu iz sopstvenog bunara koja se pre upotrebe u proizvodnji tehnološki priprema kroz više faza. Prva faza je mehanička filtracija, potom omekšavanje na jonoizmenjivačkoj koloni i na kraju demineralizacija u koloni za reversnu osmozu. Kombinovanjem navedenih tehnoloških postupaka dobija se odgovarajući kvalitet vode u zavisnosti od zahteva pojedinih proizvoda.

 

Sertifikati

  • HACCP sistem - Hazard Analysis and Critical Control Points


Da bi se obezbedio visok kvalitet naših proizvoda u proizvodnji koristimo najkvalitetnije sirovine domaćih i inostranih proizvođača. Tehnološka priprema i proizvodni proces vode se u skladu sa sertifikovanim haccp sistemom, po propisanim recepturama i registrovanim proizvođačkim specifikacijama. Pored stalnog nadzora i kvalitativne kontrole stručnog tima Elixir Nature, zdravstvena ispravnost i kvalitet sirovina, vode i gotovih proizvoda se redovno kontrolišu i u ovlašćenim akreditovanim laboratorijama.